Network Menu

Donationer och stipendier

SWEA Marbella fortsätter att donera en del av sitt överskott till svenskar eller svenska organisationer som främjar till att sprida svensk kultur, det svenska språket eller svenska traditioner.

Årsstämman beslutade den 7 februari 2019 att dela ut donationer till följande:

Svenska Skolan Fuengirola
Uppsatstävling
 Pris: 600€ fördelat på 1:a pris: 300€, 2:a pris: 200€, 3:e pris: 100€

Triple A
Inköp av svensktillverkat hundfoder
Donationsbelopp: 1000€

Svenska Kyrkan Costa del Sol
Web-kameror för att kunna streama gudstjänster för dem som inte kan närvara
Donationsbelopp: 1000€

Kostnadsersättning för utbildning till aktiv SWEA för att kunna närvara på VM i Dubai 
En Swea som vill öka sina kunskaper om SWEA och vill arbeta aktivt framgent i en kommitté eller i styrelsen
Donationsbelopp: 1.000€

Kom gärna med förslag till oss, i SWEA Marbellas styrelse, på kandidater till nästa års mottagare av SWEA Marbellas donationer.