Network Menu

Donationer och stipendier

SWEA Marbella fortsätter att donera en del av sitt överskott till svenskar eller svenska organisationer som främjar till att sprida svensk kultur, det svenska språket eller svenska traditioner.

Årsstämman beslutade den 6 februari 2020 att dela ut donationer till följande:

 

Svenska Skolan Fuengirola

Uppsatstävling
Pris: 600€ fördelat på 1:a pris: 300€, 2:a pris: 200€, 3:e pris: 100€

Maiti Nepal                                                                                                     

Maiti Nepal är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för kvinnor och barns rättigheter i Nepal.

Vår ambition är att kunna dela ut donationen, som indirekt går till Maiti Nepal, och består av svenska tandvårdsprodukter som tandläkare Christina Radics kommer att använda på plats, dels som verksam tandläkare och dels som utbildning till flickorna om tandvård.
Pris: 1000

Läs gärna mer om Maiti Nepal här: maitinepal.org

 

Kom gärna med förslag till oss i SWEA Marbellas styrelse på kandidater till nästa års mottagare av SWEA Marbellas donationer.