Network Menu

Donationer och stipendier

SWEA Marbella fortsätter att donera en del av sitt överskott till svenskar eller svenska organisationer som främjar till att sprida svensk kultur, det svenska språket eller svenska traditioner.

Årsstämman beslutade den 6 februari 2020 att dela ut donationer till följande:

Svenska Skolan Fuengirola
Uppsatstävling
 Pris: 600€ fördelat på 1:a pris: 300€, 2:a pris: 200€, 3:e pris: 100€

Ännu ej fastställd donation till volontärarbete
1000

Kom gärna med förslag till oss i SWEA Marbellas styrelse på kandidater till nästa års mottagare av SWEA Marbellas donationer.