Network Menu

Donationer och stipendier

SWEA Marbella fortsätter att donera en del av sitt överskott till svenskar eller svenska organisationer som främjar till att sprida svensk kultur, det svenska språket eller svenska traditioner.

Årsstämman beslutade den 8 februari 2018 att dela ut donationer till följande:

Svenska Skolan Fuengirola
Uppsatstävling
 Donationsbelopp: 600€ fördelat på 1:a pris: 300€, 2:a pris: 200€, 3:e pris: 100€

Svenska Skolan Marbella
Inköp av svensktillverkad varmluftsugn, att användas i “elevernas kök”
Donationsbelopp: 1000€

Svenska Kyrkan Fuengirola
Kyrkans barnverksamhet, inköp av svensktillverkade leksaker och pysselmaterial.
Donationsbelopp: 1000€

Kom gärna med förslag till oss, i SWEA Marbellas styrelse, på kandidater till nästa års mottagare av SWEA Marbellas donationer.