Network Menu

Temagrupper

SWEA Marbella vill ge en möjlighet att skapa temagrupper för Sweor som kan och vill träffas i mindre grupper för tillsammans för att utöva ett intresse eller en hobby. Det kan vara för att läsa böcker, spela bridge, golfa, laga mat mm tillsammans.
Temagrupperna ska vara ett komplement till de program som Programgruppen ordnar, intressen som man utövar i små grupper.
För att kunna bli medlem/eller skapa en grupp måste du vara medlem i SWEA Marbella. Vill du skapa en temagrupp?
Kontakta Monica Tinggård så får hon ditt namn och den sorts grupp du vill skapa sweamarbella.ordf(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
TEMA GRUPPER

Det goda samtalet
Kontaktperson: Birgitta Huss, birgitta(Replace this parenthesis with the @ sign)huss.se
Bok & Mat
Kontaktperson: Birgitta Pettersson,  petter.bibi(Replace this parenthesis with the @ sign)yahoo.se

Bokklubb, gruppen är för närvarande fulltecknad
Kontaktperson: Birgitta Huss, birgitta(Replace this parenthesis with the @ sign)huss.se 

SWEA-Golf

Kontaktperson: Carin Almqvist carin.almqvist(Replace this parenthesis with the @ sign)progressit.nu