SWEA Världsmöte 2022

Rapport från mitt deltagande vid SWEAs Världsmöte Fort Lauderdale 28-30/4 2022

Torsdag 27/4

Närvarade vid SWEA Internationals Årsmöte, dock via Zoom eftersom det inte fanns möjlighet att närvara på plats i mötesrummet.

Nya styrelsen är nu på plats, med bl a Agnetha Hesselius som ordförande för vår region samt vår nya Internationella ordförande Catarina Hansson och vår nya vice ordförande Eva Steinbach.

Till utmärkelsen årets svenska kvinna hade, med stor marginal, valts Agneta och Frida från ABBA. Det är ju brukligt att vi brukar överlämna denna utmärkelse vid vår Sverigemiddag, men de har tyvärr valt att inte närvara.

Sigrid Paskells stipendium inom scenkonsterna 2022 går till skådespelaren Shada-Helin Sulhav och Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer går till doktorand Lisa Raeder. Ni kan lösa mer om dessa stipendiater på SWEA Internationals hemsida.

Ingen mottagare utsågs till SWEA International Litteraturstipendium för 2022.

På kvällen samlades vi för välkomstmingel på en trevlig restaurang dit vi gemensamt tog oss med båttaxi via Fort Lauderdales kanaler.

 

Fredag 28/4

Världsmötesdagen inleddes med att vi hälsades välkomna av vår tidigare IO, Susanne Southard. Susanne presenterade dagens program och introducerade vår nya IO Catarina Hansson samt den nya styrelsen.

Dagens huvudtalare var Susanna Wallgren, chef för tematisk kommunikation och analys på Svenska Institutet (SI). SWEA International ser SI som en viktig samarbetspartner och det var också därför som man ansåg det viktigt att donera pengar till Amitié projektet. På länk från Svenska Institutet i Paris deltog även Eva Kumlin som tackade för vår generösa donation.

Efter lunch blev det det information om SWEAs webbprojekt och om årets Sverigemiddag som äger rum 10–12 augusti i Malmö. Därefter presenterades SWEA Sverige som har fyra avdelningar, Göteborg, Malmö, Stockholm och Örestad. Nästa punkt på programmet var en hemlig gäst, som visade sig vara Prinsessan Madelaine, som intervjuades av Maria Thorsson, mobil präst i Nordamerika. Ni som varit medlemmar ett tag, kommer kanske ihåg Maria, hon var tillfällig präst på Kusten för några år sedan och var gästtalare på en av våra nätverksluncher. Prinsessan var oerhört professionell och berättade såväl om sitt eget liv och hur hon håller liv i de svenska traditionerna inom familjen och därefter berättade hon om sitt engagemang i Childhood, vilket hon gjorde med stort engagemang.

Maria Thorson avslutade dagens föreläsningar genom att berätta o sitt liv som mobil präst och hur hon samverkar med SWEA på de orter i Nordamerika där vi finns.

Dagen avslutades med en kryssningsmiddag.

 

Lördag 29/4

Regionsmötesdagen inleddes med att vi samlades regionvis och därefter delades vi upp i olika grupper, där grupperna bestod av medlemmar från de olika regionerna. Temat för dagen var “Lär känna SWEA”. Värdefullt att prata med andra regioners AOs och jämföra hur vi arbetar i de olika regionerna.

Vi gick runt på olika stationer och varje station hade ett tema där vi fick information om viktiga rutiner för vårt arbete i våra avdelningar. Följande teman gick vi igenom;

  • SWEA Administration
  • SWEA International Ekonomi
  • Juridik och SWEAs stadgar
  • Kommunikationskommittén (KomKom)
  • SWEA Professional

Vi tilldelades även två exemplar av boken Amitié, en på engelska och en på svenska.

Dagen avslutades med en “Gala” middag på hotellet.

Som vanligt var det lärorika dagar och samtidigt lättsamt umgänge med Sweor från hela världen, även om vi i år var färre än brukligt. Många regioner har fortfarande Covid-restriktioner.

Hög klass på föreläsare, program och mycket givande gruppdiskussioner och grupparbeten.

Avslutar min rapport med två foton från Världsmötet, en på vår regionstyrelse (VEMA) och en på Internationals styrelse tillsammans med prinsessan Madelaine.

 

Monica Tinggård
Avdelningsordförande SWEA Marbella