SWEA Professional Marbella

Välkommen till SWEA Professional Marbella, Costa del Sol! 

SWEA Professional Marbella är en specifik intressegrupp inom SWEA Marbella, Costa del Sol som har till syfte att skapa en nätverksplattform för yrkesverksamma kvinnor, eller kvinnor som vill in i arbetslivet eller helt enkelt vill dela med sig av sin yrkeserfarenhet.

Här kan du knyta nya kontakter, få kunskap, bli inspirerad, utbyta erfarenheter, tips, råd och få stöd. Du delar erfarenheter och utmaningar med andra arbetande kvinnor på Solkusten, får inspiration och stimulans!

Är du nyfiken eller intresserad, hör gärna av dig till ordförande Monica Tinggård:
sweamarbella@gmail.com