Marbella

SWEA Marbella

SWEA Marbella

SWEA Marbella är en aktiv avdelning som bildades 1991 och som idag består av kvinnor i alla åldrar, från alla yrkeskategorier med många intressen och erfarenheter. I vår förening har vi cirka 150 medlemmar utspridda utmed Costa del sol.

SWEA Marbella förmedlar både personliga och professionella kontakter genom vårt breda aktivitetsprogram där vi samlas för att hitta nya kontakter och ha roligt tillsammans samtidigt som vi stödjer, inspirerar och lär av varandra. Vi har flera intressegrupper såsom: SWEA Professional, bokklubb och golfgrupp.

Det finns alltid plats för fler! Speciellt för den nyinflyttade är ett medlemskap i SWEA till ovärderlig hjälp om du vill få kontakt med andra svenska kvinnor.

SWEA – ETT UNIKT NÄTVERK

SWEA kan ge tips och råd om hur man etablerar sig och få veta hur saker och ting fungerar i andra länder. Ett medlemskap i SWEA ger en stark samhörighet med andra kvinnor med samma erfarenhet i ett unikt internationellt kvinnligt nätverk!

SWEAs ledord är Lokalt stöd, Världsvid vänskap och Global kompetens.

VÄLKOMMEN TILL SWEA MARBELLA!

SWEA Marbella es una sección activa que fue fundada en 1991 y hoy está formada por mujeres de todas las edades, de varias categorías profesionales con muchos intereses y experiencias. Contamos con aproximadamente 150 socias repartidas por la Costa del Sol.

SWEA Marbella ofrece contactos tanto personales como profesionales a través de nuestro amplio programa de actividades donde nos reunimos para encontrar nuevas amigas y divertirnos juntas mientras nos apoyamos, inspiramos y aprendemos unos de otros. Tenemos varios grupos de interés como: SWEA Professional, club de lectura, grupo de golf y grupo de salud.

¡Siempre hay espacio para más! Especialmente para la recién llegada, ser miembro de SWEA es una ayuda invaluable si deseas ponerte en contacto con otras mujeres suecas.

SWEA – UNA RED ÚNICA

SWEA puede dar consejos y sugerencias sobre cómo establecerse y conocer cómo funcionan las cosas en otros países. ¡Ser miembro de SWEA facilita una fuerte conexión con otras mujeres con la misma experiencia en una red internacional única de mujeres!

Las palabras clave de SWEA son apoyo local, amistad mundial y competencia global.

¡BIENVENIDA A SWEA MARBELLA!