Network Menu

Om du flyttar till Sverige

Välkommen till hemvändaravdelningarna!

SWEA är en Sverigefrämjande global förening med avdelningar i jordens alla hörn, ett stöd för utflyttade familjer och en resurs för svenska företag utomlands samt del i utrikesdepartementets krishantering.

VISSTE DU ATT SWEA FINNS HEMMA I SVERIGE?

Vi är fem avdelningar i Sverige som hjälper er att hitta hem igen. Har man bott utomlands länge har samhället hunnit förändras och kanske har vänkretsen glesnat. Det är inte alltid så lätt att flytta tillbaks, det kan bli en omvänd kulturkrock som man kanske inte räknat med. Man kan också behöva råd i en del praktiska frågor och rutiner som ser annorlunda ut efter många år utomlands.

Då finns SWEA Göteborg, SWEA Stockholm, SWEA Västerås, SWEA Örestad (nordvästra Skåne) och SWEA Malmö att vända sig till.

Liksom alla andra SWEA-avdelningar i världen står vi för systerlig gemenskap, stöd och roliga aktiviteter av alla slag. Dessutom turas vi om att stå värd för den årligen återkommande Sverigemiddagen, då SWEAs stipendier och hedersbetygelsen Årets Svenska Kvinna delas ut.

Alla svensktalande kvinnor som bott utomlands är välkomna att gå med i någon av SWEAs hemvändaravdelningar.

Du är varmt välkommen att kontakta någon av oss!

SWEA Göteborg
goteborg.swea.org; e-post: goteborg(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

SWEA Malmö
malmo.swea.org; e-post: malmo(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org">malmo(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

SWEA Stockholm
stockholm.swea.org; e-post: stockholm(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org">stockholm(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

SWEA Västerås
vasteras.swea.org; e-post: vasteras(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org">vasteras(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

SWEA Örestad
orestad.swea.org; e-post: orestad(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org">orestad(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Det finns också mycket bra information att hämta på Svenskar i Världens (SVIV) hemsida och chatforum:

www.sviv.se