Network Menu

Kontaktuppgifter Styrelse och Kommittémedlemmar

Styrelsen

Ordförande
Monica Tinggård
sweamarbella.ordf(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Vice ordförande och medlemsansvarig
Eva Njord
sweamarbella.vordf(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Sekreterare
Maria Wettstam Andersson
sweamarbella.sekreterare(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Kassör
Elin Sundström
sweamarbella.kassor(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Webbredaktör
Malin Kågeman
sweamarbella.web(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Styrelsemedlemmar
Katarina Salvert

Carin Almqvist

__________________________________________________________________________________

Programkommittén
Carin Almqvist (sammankallande)
sweamarbella.program(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Monica Tinggård

Malin Kågeman

Katarina Salvert

 

 

__________________________________________________________________________________

Kommunikationskommittén
Monica Tinggård (sammankallande)
sweamarbella.ordf(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Malin Kågeman (styrelsemedlem)

___________________________________________________________________________________

Donationskommittén
Eva Roman (sammankallande)

Christina Hoffman Orlich

Eva Willenheimer

Maria Wettstam Andersson

Monica Tinggård (ex officio)
sweamarbella.ordf(Replace this parenthesis with the @ sign)gamil.com

___________________________________________________________________________

Valberedningen
Annmargreth Johansson (sammankallande)
Eva Roman