Network Menu

Kommittéer

Här kan du läsa om SWEA Marbellas olika kommittéer

Programkommittén i SWEA Marbella

Programkommittén arbetar för att erbjuda ett så varierande programutbud som möjligt. Vi vill möta våra medlemmar oavsett ålder och intressen. Våra aktiviteter ska ligga såväl på dagtid som på kvällstid, vardag som helg och innehålla kultur, nätverkande, mat och dryck, föreläsningar, hälsa och träna och en del dagsutflykter. Alla är välkomna att ha synpunkter, förslag eller arbeta som värdinna.

Programkommittén 2020
Carin Almqvist (sammankallande)
Monica Tinggård
Malin Kågeman
Katarina Salvert

 

Kommunikationskommittén i SWEA Marbella

Kommunikationskommittén ansvarar för kommunikation med media, annonsörer, samarbetspartners, sponsorer, SWEA International och SWEA Marbellas medlemmar. Dessutom för att ta fram det marknadsföringsmaterial som behövs och bistå programgruppens olika aktiviteter med marknadsföringsmaterial. Syftet är att samla all kommunikation och marknadsföring i denna grupp för att få kontinuitet och kvalité i arbetet.
Vår målsättning är att på ett effektivt sätt marknadsföra SWEA Marbella, för att såväl öka antalet medlemmar som att få nöjdare annonsörer. Vårt mål är självklart också att kommunicera med våra medlemmar med stabilitet och kontinuitet.

Communication

Kommunikationskommittén 2020
Monica Tinggård (sammankallande)
Malin Kågeman (webbansvarig)

 

Donationskommittén i SWEA Marbella

Donationer och stipendier är en av grundstenarna i SWEA och därför lägger vi i SWEA Marbella stor vikt vid  att arbeta fram förslag, komma med idéer och uppslag vad gäller donationer och stipendier. För ett antal år sedan beslutades på ett årsmöte att en särskild kommitté, Donationskommittén, skulle skapas för att kunna lägga extra tonvikt på detta. Varje år tar valberedning fram förslag på deltagare i kommittén vilket ska godkännas av årsmötet.

Donationskommittén 2020
Eva Roman (sammankallande)
Maria Wettstam Andersson (styrelserepresentant)
Christina Hoffman Ohrlich
Eva Willenheimer
Monica Tinggård (ex officio)