Network Menu

Facebook

SWEA Marbella facebookgrupper

I SWEA Marbella har vi två facebookgrupper för alla aktiva medlemmar. Där kan du ställa frågor, arrangera samåkning till aktiviteter, diskutera, dela tips och information om saker som rör SWEA. Även andra ämnen som resor, skolor, barn, karriär, utlandsliv, hem-flytt, hälsoämnen m.m. välkomnas.

I dessa grupper delar vi viktig information, gå med för att inte missa något! Sök efter grupperna på Facebook och be om att få gå med så kommer en av gruppadministratörerna att godkänna dig som medlem.

De olika facebookgrupperna heter:

  • SWEA Nätverk, Marbella
  • SWEA Professional Marbella

 

Vi följer SWEAs policy för sociala medier – SWEA policy sociala medier

Administratörerna förbehåller sig rätten att agera om vi ser aktivitet som inte är lämplig i SWEA-sammanhang

Kom igång med Facebook –  SWEA Facebook Lathund

Har du frågor om facebookgrupperna?
Kontakta Malin Kågeman, webbansvarig SWEA Marbella.
sweamarbella.web(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com