Network Menu

SWEA Marbella Donationer

SWEA Marbella donerar en del av sitt överskott till svenskar eller svenska organisationer som främjar till att sprida svensk kultur, det svenska språket eller svenska traditioner.

Årsstämman beslutade den 6 februari 2020 att dela ut donationer till följande:

 

Svenska Skolan Fuengirola

Uppsatstävling
Summa: 600€ fördelat på 1:a pris: 300€, 2:a pris: 200€, 3:e pris: 100€

 

Maiti Nepal                                                                                                     

Maiti Nepal är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för kvinnor och barns rättigheter i Nepal.

Donationen som indirekt går till Maiti Nepal består av svenska tandvårdsprodukter som tandläkare Christina Radics kommer att använda på plats, dels som verksam tandläkare och dels som utbildning till flickorna om tandvård. Christina reser som volontär till Maiti Nepal i augusti tillsammans med Marianne Steneholm. Marianne är grundare av Maiti Homes Marbella, klicka och läs mer: Maiti Nepal Marbella  (www.maitinepalmarbella.com)

Summa:1000 euro

 

Hälsningar

Donationskommittén

 

Kom gärna med förslag till oss i SWEA Marbellas styrelse på kandidater till nästa års mottagare av SWEA Marbellas donationer.