Network Menu

Donationskommittén

Donationskommittén i SWEA Marbella

Donationer och stipendier är en av grundstenarna i SWEA och därför lägger vi i SWEA Marbella stor vikt vid  att arbeta fram förslag, komma med idéer och uppslag vad gäller donationer och stipendier. För ett antal år sedan beslutades på ett årsmöte att en särskild kommitté, Donationskommittén, skulle skapas för att kunna lägga extra tonvikt på detta. Varje år tar valberedning fram förslag på deltagare i kommittén vilket ska godkännas av årsmötet.

 Donationskommittén 2020

Eva Roman (sammankallande)
Maria Wettstam Andersson (styrelserepresentant)
Christina Hoffman Ohrlich
Eva Willenheimer
Monica Tinggård (ex officio)