Network Menu

Donationskommitté

Donationskommittén i SWEA Marbella

 

donationskommitte

 

 Donationer och stipendier är en av grundstenarna i SWEA och därför ett viktigt område att utveckla i SWEA Marbella. Därför har vi för ett par år sedan på ett årsmöte tillsatt en donationskommitté. Uppgiften för kommittén är att arbeta fram förslag, komma med ideér och uppslag vad gäller donationer och stipendier. 

 

 

Donationskommittén 2019

Eva Roman (sammankallande)
Eva-Lena Kamperin (styrelserepresentant)
Karin Acton
Eva Willenheimer