Network Menu

Resebidrag till SWEA världsmöte i Dubai

Resebidrag till världsmötet i Dubai
Den 14-17 november håller SWEA sitt världsmöte i Dubai. Världsmöten hålls vartannat år och på dessa deltar alltid SWEA internationals styrelse och alla avdelningsordföranden. Dessutom är självklart alla Sweor i hela världen välkomna att närvara, sannolikt blir det fler än hundra Sweor som deltar i eventet. En fantastisk möjlighet att träffa duktiga svenska kvinnor från hela världen.
Läs mer om världsmötet i Dubai: https://vm2019.swea.org/
Årsmötet 2019 beslutade att ge ett resebidrag om 1000€ till en Swea som vill lära sig mer om SWEA ur ett globalt perspektiv och har önskan att arbeta aktivt för SWEA Marbella under ett par kommande år.
Läs våra riktlinjer
Ansökan avser 2019 års världsmöte och ska vara donationskommittén tillhanda senast den 8 mars i år och skickas till Eva Roman på email, eva.kr.roman(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Ansökan ska innehålla en beskrivning om vad du vill göra för vår avdelning. Berätta gärna också om du gjort något aktivt tidigare för avdelningen och hur många år du varit medlem.
Bästa hälsningar
Donationskommittén
I donationskommittén som valdes på årsmötet 2019 ingår:
Karin Acton
Eva-Lena Kamperin (styrelsens representant)
Eva Roman (sammankallande)
Eva Willenheimer