Network Menu

Vi söker kandidater till SWEA Marbellas styrelse!

Hej alla Sweor på Costa del Sol!
Vi söker nu kandidater till styrelsen 2020.
I styrelsen får du tillfälle att lära dig mycket nytt och att driva SWEA Marbella framåt. Glada kvällar med likasinnade Sweor ingår också. Erfarenhet är inte avgörande, utan snarare dina egenskaper, ditt intresse och ditt engagemang.
Alla i styrelsen har olika roller, men ansvaret för verksamheten bär man gemensamt. Att sitta i styrelsen innebär att du aktivt arbetar för SWEAs syfte och medlemmarnas intressen.
På årsmötet den 6 februari väljs ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare samt ytterligare ledamöter som behövs till de poster som är obesatta.
Vi väljer också revisor och revisorsuppleant samt ny valberedning.
Undrar du över något eller vill veta mer om vad det innebär att sitta i styrelsen eller i någon av  våra kommittér, så hör av dig till undertecknad på mejl 
monica.tinggard(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com o/e Elin Sundström på mejl