Network Menu

Materialet från årsmötet i SWEA Marbella den 7 februari!

Den 7 februari var det dags för årsmöte i Swea Marbella. Ny styrelse valdes och budget för 2019 fastställdes och alla hade en riktigt trevlig kväll tillsammans med andra Sweor!

Inbjudan hittar du här: Inbjudan Arsmote_19

Övriga handlingar:
Dagordning och kallelse 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Fullmakt  (Om du inte själv kan närvara)
Valberedningens förslag 2019 (1)
Ledamöter (1)   Presentation av föreslagna styrelseledamöter
Donationsförslag 2019
Året som gått 2018