Network Menu

Donationsöverlämning Svenska Skolan i Fuengirola

Förväntansfulla inför dagens begivenheter anlände Elisabet Sjöberg och Margareta Broman från SWEA Marbellas donationskommitté till en fullsatt aula.

För andra gången hade SWEA, i samråd med skolans föreningschef Per Hvid Hansen och läraren i svenska Kristina Thollander, utlyst en uppsatstävling där vinnarna fick dela på donationsbeloppet. Uppsatsämnet denna gång var ”Hur min syn på Sverige eller Spanien har föndrats genom att bo här och gå på svensk skola i Spanien – med tonvikt på kultur, tradition och attityd”. Nio elever på gymnasienivå deltog i tävlingen.

Vi i Donationskommittén hade noga läst igenom och diskuterat uppsatserna som alla visade på imponerande mogenhet och intressanta iakttagelser. Vi gladde oss speciellt över elevernas exempel på skillnaderna mellan kultur, tradition och inte minst attitydmellan Spanien och Sverige. Glädjen och stoltheten över att få möjlighet att gå på skolan i Fuengirola var också så påtaglig!! Så småningom, efter långa diskussioner, enades vi om 3 vinnare.

För att ytterligare trissa upp spänningen bad vi följande elever i ingen speciell ordning komma fram: Astrid Simonsen, Joakim Hübner och Josephine Daly-Tempelaar

 ”Ni har skrivit tre strålande och insiktsfulla uppsatser! Så strålande att det var svårt att besluta vem som skulle få 1:a, 2:a respektive 3:e pris. Men….

  • Du, Joakim har vunnit 1:a pris bestående av 300€.
  • Och du, Astrid har vunnit 2:a pris och får som belöning 200€.
  • Ett hedervärt 3:e pris bestående av 100€ går till dig, Josephine.

Det är en ära att få överräcka era respektive donationsbevis!”

Avslutningsvis tackade Margareta på SWEA Marbellas vägnar alla elever som velat delta i uppsatstävlingen och överlämnade 2018 års donationsbevis på 600till Per Hvid-Hansen; ytterligare ett tillskott till alla tidigare års bevis från Sweorna i Marbella som pryder skolans väggar.

De tre vinnande uppsatserna hittar du här:

Novell Joakim Hübner

Novell Astrid Simonsen

Novell Josephine Daly-Tempelaar