Network Menu

Årsmöte 2018 SWEA Marbella

Årsmöte 2018

Den 8 februari närvarade ca 45 Sweor vid årsmötet som denna gång hölls på El Gamonal.

Vi lotsades smidigt igenom agendan av vår ordförande, Eva Roman och de närvarande godkände valberedningens förslag till styrelse, revisorer och donationskommitté. En ny valberedning valdes och årets donationer godkändes. Vår kassör, Helena Jonsson gick igenom ekonomin och ny budget antogs. Avgående styrelsemedlemmarna Helena Jonsson och undertecknad avtackades med blomster och väl valda ord. Louise Klingspor avtackades i sin frånvaro för utmärkta insatser på kommunikationsfronten.

Alla namn har uppdaterats på hemsidan.

Efter årsmötet tågade vi uppspelta och hungriga till restaurangen där cava samt smarriga kalla och varma tapas väntade. Under minglet var det strykande åtgång på lotterna (448 st såldes).

Snart var det dags att sätta sig till bords där en mycket välsmakande och vackert presenterad trerätters middag avnjöts. Ljudnivån är nu på topp; så som den bara kan bli när vi Sweor umgås tillsammans!!

Under middagen underhölls vi av Zambra Ballet Flamenco i två omgångar. Deras nummer var mycket uppskattade och applåderna intensiva.

Lotteriet leddes med bravur av Kristina Scolari. Det var många Sweor som glatt ropade ”jag har vunnit”; framförallt en person som vid 5:e vinstlotten närmast smög sig fram för att hämta den….

Vid 23-tiden åkte trötta men lyckliga Sweor hemåt.

Text: Margareta Broman

Bilder: Camilla Grahn