Network Menu

Donationer och stipendier

SWEA Marbella fortsätter att donera en del av sitt överskott till svenskar eller svenska organisationer som främjar till att sprida svensk kultur, det svenska språket eller svenska traditioner.

Årsstämman beslutade den 17 februari 2016 att dela ut donationer till följande:

1- DONATION till Svenska Skolan i Fuengirola, 1,000 €
Donation i form av svenska böcker och eventuellt filmer som främjar barnens kunskap i det svenska språket och svensk kultur.

2- DONATION till Svenska Skolan i Marbella 1,000 €
Donation i form av svenska böcker och eventuellt filmer som främjar barnens kunskap i det svenska språket och svensk kultur.

3- DONATION till Svenska Kyrkan, 1,500 €
Donation till Kyrkans ungdomsverksamhet. Bland all annan ungdomsverksamhet har kyrkan ett samarbete med organisationen Nattens Änglar i Malaga. En organisation för utslagna människor i Malaga.  Kyrkan samarbetar i detta projekt med Svenska Skolan och tanken att ungdomarna ska få ökad insikt i samhället samt en ordnad chans att ge något tillbaka.

Kom gärna med förlag till oss, i SWEA Marbellas styrelse, på kandidater till nästa års mottagare av SWEA Marbellas donationer.