Network Menu

Donationer och stipendier

SWEA Marbella fortsätter att donera en del av sitt överskott till svenskar eller svenska organisationer som främjar till att sprida svensk kultur, det svenska språket eller svenska traditioner.

Årsstämman beslutade den 20 februari 2017 att dela ut donationer till följande:

Svenska Skolan Fuengirola
Uppsatstävling
”Då och Nu: jämförelse mellan hur jag upplevde undervisningen i en svensk skola i Sverige kontra en svensk skola på Costa del Sol”.
Donationsbelopp: 500€ fördelat på 1:a pris: 250€, 2:a pris: 150€, 3:e pris: 100€

Svenska Skolan Marbella
Medel till inköp av luciautrustning samt bidrag till inköp av svensktillverkad slöjdbänk.
Donationsbelopp: 500€

Svenska Kyrkan Fuengirola
Kopiering och inköp av noter till körverksamheten.
Donationsbelopp: 500€

Kom gärna med förslag till oss, i SWEA Marbellas styrelse, på kandidater till nästa års mottagare av SWEA Marbellas donationer.