Network Menu

Temagrupper

SWEA Marbella vill ge en möjlighet att skapa temagrupper för Sweor som kan och vill träffas i mindre grupper för tillsammans för att utöva ett intresse eller en hobby. Det kan vara för att läsa böcker, spela bridge, golfa, laga mat mm tillsammans.
Temagrupperna ska vara ett komplement till de program som Programgruppen ordnar, intressen som man utövar i små grupper.
För att kunna bli medlem/eller skapa en grupp måste du vara medlem i SWEA Marbella.Vill du skapa en temagrupp?
Kontakta Eva Roman så för hon upp ditt namn och den sorts grupp du vill skapa,  eva.kr.roman(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
TEMA GRUPPER
Matlagningsgrupp KK (kulinariska kvinnor)
Kontaktperson:Britt-Marie Bodrie,  brittmarie.boudrie(Replace this parenthesis with the @ sign)zbconsulting.com 
Bokklubb
Kontaktperson: Birgitta Huss, birgitta(Replace this parenthesis with the @ sign)huss.se (gruppen är för närvarande fulltecknad)