Network Menu

Styrelsen

SWEA Marbellas styrelse 2017

Ordförande
Eva Roman

Vice ordförande 
Karin Acton (styrelsens representant i kommunikationskommittén)

Sekreterare
Christina Hoffman-Orlich

Kassör
Helena Jonsson

Medlemsansvarig
Ann Sahlberg

Sammankallande i donationskommittén
Margareta Broman

Adjungerade styrelsemedlemmar 
Monica Tinggård (Programansvarig)
Maria Wettstam Andersson