Network Menu

Kommunikation

Kommunikationskommittén i SWEA Marbella

Kommunikationskommittén ansvarar för kommunikation med media, annonsörer, samarbetspartners, sponsorer, SWEA International och SWEA Marbellas medlemmar. Dessutom för att ta fram det marknadsföringsmaterial som behövs och bistå programgruppens olika aktiviteter med marknadsföringsmaterial. Syftet är att samla all kommunikation och marknadsföring i denna grupp för att få kontinuitet och kvalité i arbetet.
Vår målsättning är att på ett effektivt sätt marknadsföra SWEA Marbella, för att såväl öka antalet medlemmar som att få nöjdare annonsörer. Vårt mål är självklart också att kommunicera med våra medlemmar med stabilitet och kontinuitet.

Vi har ansvaret för SWEA Marbellas hemsida och för SWEA-bladet som ges ut två gånger per år.

 

Communication

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikationskommittén 2017

Rose-Marie Wiberg (sammankallande)
Louise Klingspor (inbjudningar, layout)
Madeleine Lidfeldt (webbansvarig)
Dorte Erritzoe
Karin Acton (styrelsemedlem)
Eva Roman