Network Menu

Årsmöten

 

 

Inbjudan

 

Årsmöte 2016

Årsmöte 2016-02-17

kallelse dagordning

Verksamhetsberättelse 2015

Resultat 2015_Budget_2016   Se nedan P.1

SWEA Marbella_Resultatrapport_2015

SWEA Marbella_Balansrapport_2015

Kontoinformation Bokslut_2015

Donationer

Valberedningens förslag uppdaterad

Kandidater 2016 ny

Fullmakt

Vemamar Årsmote 2016-02-17-1 Årsmötesprotokoll

P.1 Av årsmötesprotokollet framgår att på stämman föreslogs en alternativ budget vilken stämman
godkände, bil 9  Av stamman godkänd budget 2016

VEMAMAR årsmötesprotokoll 2016-02-17 bil. 8 rev. berättelse

 

Årsmöte 2015

VEMAMAR Årsmöte 2014 Protokoll

Fullmakt SWEA 2015

Kallelse årsmöte 2015

Kandidater

Valberedningens förslag 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Resultaträkning_2014

Balansräkning_2014

Förslag donationer och stipendier_2015

 

Årsmöte 2014:

Protokoll årsmöte för verksamhetsåret 2013

Verksamhetsberättelse 2013

Balansrapport 2013

Kallelse och dagordning 4 februari 2014

Kontoinformation avseende bokslut 2013

Resultatrapport 2013

Presentation av styrelsekandidater 2014

Valberedningens förslag 2014

Fullmakt

 

Årsmöte 2013:

Protokoll årsmöte för verksamhetsåret 2012

Verksamhetsberattelse 2012

Arsredovisning 2012

Kontoinformation avseende bokslut 2012

 

Årsmöte 2012

Protokoll årsmöte för verksmahetsåret 2011

Verksamhetsberattelse 2011

Kallelse o dagordning 2011

Kontoinformation avseende bokslut 2011

Resultatrapport 2011 (2)

 

Årsmöte 2011

Protokoll årsmöte för verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse 2010

Balansrapport 2010

Kallelse o dagordning 2010

Kontoinformation_avseende_bokslut_2010

Resultatrapport 2010

 

Årsmöte 2010

Protokoll årsmöte för verksamhetsåret 2009

Verksamhetsberattelse 2009

Kallelseodagtillarsmote2009

Resultat_o_balans_2009 sista