Network Menu

Stipendier till elever i Svenska skolan i Fuengirola

Stipendier från SWEA Marbella
16 juni överlämnade Margareta Broman en donation på 500€ från SWEA Marbella till svenska skolan, Fuengirola. En uppsatstävling på temat “Då o Nu: en jämförelse mellan hur jag upplevde undervisningen i en svensk skola i Sverige kontra en svensk skola på Costa del Sol” utlystes i samråd med föreningschef Per Hvid-Hansen. De tre pristagarna är Ludvig Lillengård (1:a pris) samt Aida Hegazy och Sofia Carlsson (delat 2:a pris).

En artikel från stipendieutdelningen, tillsammans med bilder kommer i nästa SWEA-Bladet. 

Text: Margareta Broman

För att läsa pristagarnas uppsatser tryck på respektive namn.

Ludvig Lillengård

Aida Hegazy

Sofia Carlsson